Location :
Use the star button to add the location to your ☆ favorites.
  O
  Q
  Y
  # Clan Region Members Clan Score
  1
  1
  V.N Champions Vietnam 49 / 50
  51,463
  2
  1
  SaiGon Royale Vietnam 49 / 50
  51,337
  3
  2
  Vietnam Glory Vietnam 45 / 50
  51,269
  4
  Một Nhà Vietnam 46 / 50
  49,049
  5
  VN Legends™ Vietnam 48 / 50
  48,978
  6
  Yuki GR Vietnam 46 / 50
  48,625
  7
  37 LEGEND Vietnam 50 / 50
  48,489
  8
  1
  HANOI TEAM 1 Vietnam 50 / 50
  48,355
  9
  3
  vietnam boss Vietnam 47 / 50
  48,341
  10
  Anh Em Vietnam 47 / 50
  48,308
  11
  2
  DA NANG SEA Vietnam 47 / 50
  47,827
  12
  1
  Vinh Long Town Vietnam 46 / 50
  47,618
  13
  2
  SaiGon Champion Vietnam 49 / 50
  47,602
  14
  VIETNAM TALENTS Vietnam 49 / 50
  47,550
  15
  4
  GOVAP - HCM Vietnam 48 / 50
  47,495
  16
  Vietnam S.O.S Vietnam 50 / 50
  47,462
  17
  9
  VNEsports Vietnam 40 / 50
  47,362
  18
  VN TALENTS WAR Vietnam 49 / 50
  47,315
  19
  2
  Vietnam Vietnam 47 / 50
  47,183
  20
  3
  Vietnam Warrior Vietnam 44 / 50
  47,095
  21
  4
  VIỆT NAM TOP Vietnam 49 / 50
  47,032
  22
  Hà Nội Vietnam 49 / 50
  47,013
  23
  3
  VIET NAM EMOTIV Vietnam 49 / 50
  46,892
  24
  1
  VIET NAM Vietnam 47 / 50
  46,827
  25
  1
  V.N League Vietnam 48 / 50
  46,751
  26
  18
  Dark.Storm_ Vietnam 47 / 50
  46,690
  27
  1
  HA NOI Vietnam 43 / 50
  46,689
  28
  VIET ROYAL Vietnam 44 / 50
  46,515
  29
  2
  VN_KING ROYALE Vietnam 48 / 50
  46,491
  30
  5
  VOV Vietnam 50 / 50
  46,416
  31
  9
  Hà Nội City Vietnam 43 / 50
  46,283
  32
  7
  HANOI SAO Vietnam 49 / 50
  46,275
  33
  3
  HCM NIGHT CLUB Vietnam 44 / 50
  46,260
  34
  5
  Vietnam Royale Vietnam 50 / 50
  46,222
  35
  1
  AE VN Vietnam 49 / 50
  46,192
  36
  2
  Việt Nam Donate Vietnam 50 / 50
  46,141
  37
  FlamingMonsters Vietnam 49 / 50
  46,079
  38
  5
  VietNam Vietnam 50 / 50
  45,959
  39
  4
  Sài Gòn Night Vietnam 50 / 50
  45,909
  40
  9
  [V]erdant Vietnam 47 / 50
  45,885
  41
  Weed-United Vietnam 49 / 50
  45,867
  42
  10
  CR HaNoi Vietnam 45 / 50
  45,862
  43
  1
  MUSVN Vietnam 50 / 50
  45,833
  44
  3
  VUNGTAU O&G Vietnam 48 / 50
  45,780
  45
  7
  Có chí thì nên Vietnam 45 / 50
  45,770
  46
  1
  Sài Gòn New Vietnam 50 / 50
  45,716
  47
  1
  DEVILS Vietnam 48 / 50
  45,672
  48
  4
  Chjch Chjch FC Vietnam 50 / 50
  45,608
  49
  6
  VietNam Bro Vietnam 49 / 50
  45,599
  50
  HẢI PHÒNG NO.1 Vietnam 48 / 50
  45,593
  51
  AE VIET NAM Vietnam 50 / 50
  45,536
  52
  3
  SAIGON 18+ Vietnam 48 / 50
  45,470
  53
  5
  HaNoi Brothers Vietnam 44 / 50
  45,454
  54
  Huế Thương Vietnam 49 / 50
  45,338
  55
  3
  hanoi.ck Vietnam 50 / 50
  45,324
  56
  3
  Vietnam Legend™ Vietnam 43 / 50
  45,311
  57
  18
  HẢI PHÒNG Solo Vietnam 49 / 50
  45,305
  58
  8
  Viet Nam Emotiv Vietnam 49 / 50
  45,170
  59
  18
  VN Vietnam 48 / 50
  45,157
  60
  4
  VN TALENTS - 5 Vietnam 50 / 50
  45,150
  61
  Hà Nội Vip Vietnam 49 / 50
  45,072
  62
  5
  Viet Nam Family Vietnam 47 / 50
  45,022
  63
  20
  VIET NAM Vietnam 49 / 50
  45,002
  64
  4
  HA NOI HUNTER Vietnam 47 / 50
  44,918
  65
  3
  TUYỆT TÌNH CỐC Vietnam 42 / 50
  44,878
  66
  6
  sài gòn chợ lớn Vietnam 50 / 50
  44,854
  67
  5
  DA NANG CITY Vietnam 47 / 50
  44,824
  68
  8
  Hai Phong No.1 Vietnam 46 / 50
  44,776
  69
  13
  Hanoi Royale Vietnam 50 / 50
  44,754
  70
  9
  saigon Vietnam 49 / 50
  44,747
  71
  1
  IVC Vietnam 50 / 50
  44,736
  72
  6
  Kim Ma Vietnam 49 / 50
  44,721
  73
  2
  Hanoi Capital Vietnam 50 / 50
  44,704
  74
  11
  Hanoi Glorier Vietnam 45 / 50
  44,661
  75
  8
  Thái Nguyên Vietnam 45 / 50
  44,656
  76
  11
  Hà Nội City 7 Vietnam 46 / 50
  44,651
  77
  8
  Alcohol Club Vietnam 42 / 50
  44,620
  78
  4
  VN Tiger Vietnam 50 / 50
  44,612
  79
  6
  VietNam Vietnam 50 / 50
  44,567
  80
  9
  SAIGON UNITED Vietnam 49 / 50
  44,562
  81
  8
  V.N Family Vietnam 44 / 50
  44,538
  82
  23
  "VN Team" funny Vietnam 47 / 50
  44,528
  83
  3
  Hổ Báo Việt Nam Vietnam 47 / 50
  44,494
  84
  12
  HỘI ANH EM Vietnam 47 / 50
  44,492
  85
  8
  Hải Phòng Sao Vietnam 44 / 50
  44,491
  86
  16
  MADE IN VIETNAM Vietnam 48 / 50
  44,467
  87
  3
  hanoi royale Vietnam 47 / 50
  44,448
  88
  9
  SaiGon King Vietnam 50 / 50
  44,447
  89
  2
  Saigon Vietnam 50 / 50
  44,436
  90
  1
  VIET MEMBERS Vietnam 47 / 50
  44,421
  91
  20
  HaNoi AE Vietnam 50 / 50
  44,415
  92
  24
  Lady&Gentleman Vietnam 45 / 50
  44,414
  93
  5
  Zota Beer Club Vietnam 50 / 50
  44,342
  94
  16
  hanoi.no1 Vietnam 47 / 50
  44,338
  95
  12
  Hội ăn & Nhậu Vietnam 50 / 50
  44,309
  96
  6
  Chém Gió Vietnam 50 / 50
  44,280
  97
  11
  Ứ Ừ! Vietnam 42 / 50
  44,277
  98
  3
  DaiViet Vietnam 48 / 50
  44,264
  99
  5
  HaNoi Pro Vietnam 50 / 50
  44,213
  100
  22
  Cafe_HaNoi Vietnam 50 / 50
  44,206
  101
  18
  VN champion Vietnam 50 / 50
  44,198
  102
  14
  Clan Bình Dương Vietnam 47 / 50
  44,193
  103
  5
  việt nam king Vietnam 50 / 50
  44,179
  104
  16
  Saigon VN Vietnam 48 / 50
  44,175
  105
  5
  HANOI TEAM 2 Vietnam 45 / 50
  44,169
  106
  12
  Saigon Tonight Vietnam 50 / 50
  44,143
  107
  4
  Vietnam Donated Vietnam 41 / 50
  44,124
  108
  86
  Family is No.1 Vietnam 40 / 50
  44,120
  109
  9
  Anh Em VietNam Vietnam 48 / 50
  44,063
  110
  3
  vietnam Vietnam 48 / 50
  44,061
  111
  1
  nháy Vietnam 50 / 50
  44,048
  112
  23
  VN Vietnam 50 / 50
  44,046
  113
  93
  HANOI BROS Vietnam 50 / 50
  44,046
  114
  9
  VIET NAM BRO Vietnam 50 / 50
  44,042
  115
  2
  Saigon Vietnam 50 / 50
  44,039
  116
  11
  saigon DC Vietnam 50 / 50
  44,030
  117
  53
  Ha Noi Pro Vietnam 42 / 50
  44,016
  118
  6
  V.N HappyHouse Vietnam 49 / 50
  44,010
  119
  6
  AnhEm HCM Vietnam 50 / 50
  43,976
  120
  15
  hà nội Vietnam 45 / 50
  43,975
  121
  7
  VN-Hunter Vietnam 49 / 50
  43,973
  122
  6
  AE Việt Nam Vietnam 50 / 50
  43,959
  123
  17
  Royale ViệtNam Vietnam 48 / 50
  43,951
  124
  15
  Anh Em Cây Khế Vietnam 50 / 50
  43,951
  125
  9
  VN Master Vietnam 41 / 50
  43,950
  126
  27
  HANOI DRAGON Vietnam 46 / 50
  43,913
  127
  35
  Hanoi sao Vietnam 45 / 50
  43,912
  128
  24
  Sai Gon Style Vietnam 42 / 50
  43,893
  129
  8
  AE Việt Nam Vietnam 39 / 50
  43,886
  130
  3
  LogiGear Vietnam 50 / 50
  43,877
  131
  16
  Saigon Special Vietnam 50 / 50
  43,829
  132
  10
  123 Bang Vietnam 50 / 50
  43,823
  133
  32
  vn Sugar land Vietnam 46 / 50
  43,787
  134
  8
  SAI GON Vietnam 47 / 50
  43,766
  135
  4
  family vozer Vietnam 50 / 50
  43,754
  136
  55
  hanoi Vietnam 44 / 50
  43,738
  137
  SG-HN Vietnam 50 / 50
  43,722
  138
  33
  VNEmpires Vietnam 44 / 50
  43,718
  139
  7
  viet nam royale Vietnam 40 / 50
  43,717
  140
  1
  Hà Nội City 2 Vietnam 50 / 50
  43,696
  141
  5
  AE HA NOI Vietnam 50 / 50
  43,696
  142
  12
  Vietnam YoLo Vietnam 50 / 50
  43,672
  143
  3
  Anh Em Việt Nam Vietnam 40 / 50
  43,662
  144
  12
  VIET NAM CR Vietnam 50 / 50
  43,621
  145
  15
  Anh Em A+ Vietnam 50 / 50
  43,613
  146
  3
  VNG GST Vietnam 50 / 50
  43,603
  147
  7
  viet nam emotiv Vietnam 47 / 50
  43,596
  148
  7
  DANANG HEROES Vietnam 45 / 50
  43,556
  149
  5
  Viet Nam Vietnam 50 / 50
  43,545
  150
  7
  CLOUD 9 Vietnam 42 / 50
  43,541
  151
  11
  sai gon special Vietnam 50 / 50
  43,537
  152
  14
  VUNG TAU BRO Vietnam 44 / 50
  43,526
  153
  8
  Troll vietnam Vietnam 46 / 50
  43,525
  154
  4
  <<< NEPTUNE >>> Vietnam 45 / 50
  43,508
  155
  24
  500AnhEm Vietnam 48 / 50
  43,505
  156
  17
  xe ôm đà nẵng Vietnam 42 / 50
  43,502
  157
  28
  BrotherDogBlood Vietnam 40 / 50
  43,499
  158
  13
  chết não :)) Vietnam 47 / 50
  43,492
  159
  2
  VIETOURNAMENTS Vietnam 47 / 50
  43,476
  160
  29
  Clash_Royale_VN Vietnam 50 / 50
  43,458
  161
  8
  Việt Nam No.1 Vietnam 49 / 50
  43,450
  162
  83
  Army Viet Vietnam 46 / 50
  43,449
  163
  1
  VietNam Fly Vietnam 49 / 50
  43,448
  164
  HANOI ROYALE Vietnam 46 / 50
  43,392
  165
  15
  Viet Air Force Vietnam 50 / 50
  43,390
  166
  16
  NhaTrang Legend Vietnam 44 / 50
  43,389
  167
  2
  VNCHAMPION Vietnam 50 / 50
  43,376
  168
  9
  AELegend Vietnam 43 / 50
  43,373
  169
  23
  Sài Gòn Legend Vietnam 45 / 50
  43,358
  170
  4
  A-team Vietnam 50 / 50
  43,330
  171
  8
  Sai Gon Battle Vietnam 48 / 50
  43,326
  172
  24
  ¥HCM°Tân Phú¥ Vietnam 46 / 50
  43,323
  173
  3
  ☆VIETNAM☆ Vietnam 49 / 50
  43,320
  174
  9
  Gau Saigon Vietnam 50 / 50
  43,318
  175
  22
  Việt Nam Vietnam 41 / 50
  43,304
  176
  21
  Huy Quang Vietnam 50 / 50
  43,302
  177
  14
  hanoi Vietnam 42 / 50
  43,299
  178
  12
  HANOI CREW Vietnam 47 / 50
  43,296
  179
  4
  V.N Gods Vietnam 47 / 50
  43,291
  180
  12
  việt nam royale Vietnam 50 / 50
  43,276
  181
  96
  Cú Đêm Vietnam 43 / 50
  43,272
  182
  4
  Saigon Royal Vietnam 44 / 50
  43,212
  183
  10
  V.N Champions Vietnam 50 / 50
  43,209
  184
  21
  ROYALE KING Vietnam 49 / 50
  43,200
  185
  18
  V_League Vietnam 45 / 50
  43,190
  186
  14
  Hcm Vietnam 50 / 50
  43,176
  187
  7
  U23 VIỆT NAM Vietnam 46 / 50
  43,176
  188
  37
  Hanoi cafe Vietnam 50 / 50
  43,171
  189
  5
  Biên Hòa Vietnam 39 / 50
  43,168
  190
  sai gon style 1 Vietnam 47 / 50
  43,150
  191
  21
  H and T Vietnam 49 / 50
  43,146
  192
  45
  kim chi củ cải Vietnam 44 / 50
  43,123
  193
  20
  VietNamese BEAT Vietnam 43 / 50
  43,094
  194
  7
  VietNam victory Vietnam 48 / 50
  43,094
  195
  9
  Red Devils Vietnam 48 / 50
  43,089
  196
  24
  VIET TOP Vietnam 47 / 50
  43,082
  197
  2
  베트남 Vietnam 50 / 50
  43,074
  198
  1
  Việt Nam Family Vietnam 44 / 50
  43,063
  199
  26
  KING VN Vietnam 48 / 50
  43,061
  200
  11
  Brothers VN Vietnam 50 / 50
  43,059
  loading