Location :
Use the star button to add the location to your ☆ favorites.
  O
  Q
  Y
  # Clan Region Members Clan Score
  1
  Vietnam Glory Vietnam 44 / 50
  52,353
  2
  V.N Champions Vietnam 50 / 50
  52,190
  3
  SaiGon Royale Vietnam 46 / 50
  50,694
  4
  Anh Em Vietnam 50 / 50
  50,046
  5
  2
  Một Nhà Vietnam 46 / 50
  49,781
  6
  VN Legends™ Vietnam 45 / 50
  49,745
  7
  2
  Yuki GR Vietnam 48 / 50
  49,700
  8
  3
  vietnam boss Vietnam 48 / 50
  49,040
  9
  GOVAP - HCM Vietnam 49 / 50
  48,854
  10
  6
  Hà Nội City Vietnam 49 / 50
  48,844
  11
  1
  VIETNAM TALENTS Vietnam 50 / 50
  48,840
  12
  2
  HANOI TEAM 1 Vietnam 47 / 50
  48,663
  13
  9
  Vinh Long Town Vietnam 45 / 50
  48,603
  14
  1
  DA NANG SEA Vietnam 47 / 50
  48,575
  15
  3
  Hà Nội Vietnam 50 / 50
  48,553
  16
  3
  37 LEGEND Vietnam 45 / 50
  48,538
  17
  Vietnam Vietnam 48 / 50
  48,423
  18
  1
  Vietnam S.O.S Vietnam 49 / 50
  48,387
  19
  9
  VN TALENTS WAR Vietnam 48 / 50
  48,358
  20
  VIET NAM Vietnam 50 / 50
  48,206
  21
  Có chí thì nên Vietnam 49 / 50
  47,970
  22
  1
  Vietnam Warrior Vietnam 47 / 50
  47,923
  23
  2
  VIET ROYAL Vietnam 50 / 50
  47,916
  24
  HA NOI Vietnam 46 / 50
  47,907
  25
  1
  VIET NAM EMOTIV Vietnam 47 / 50
  47,815
  26
  18
  VNEsports Vietnam 38 / 50
  47,677
  27
  AE VN Vietnam 48 / 50
  47,590
  28
  VIỆT NAM TOP Vietnam 46 / 50
  47,486
  29
  CR HaNoi Vietnam 50 / 50
  47,442
  30
  SaiGon Champion Vietnam 46 / 50
  47,399
  31
  11
  Việt Nam Donate Vietnam 50 / 50
  47,079
  32
  5
  HANOI SAO Vietnam 48 / 50
  47,060
  33
  Weed-United Vietnam 50 / 50
  47,036
  34
  1
  HCM NIGHT CLUB Vietnam 43 / 50
  47,031
  35
  4
  V.N League Vietnam 44 / 50
  47,031
  36
  2
  HaNoi Brothers Vietnam 46 / 50
  47,004
  37
  2
  Vietnam Legend™ Vietnam 50 / 50
  46,932
  38
  Family is No.1 Vietnam 49 / 50
  46,922
  39
  7
  "VN Team" funny Vietnam 47 / 50
  46,802
  40
  AE VIET NAM Vietnam 49 / 50
  46,743
  41
  3
  VN Vietnam 50 / 50
  46,718
  42
  5
  Sài Gòn Night Vietnam 50 / 50
  46,680
  43
  2
  SAIGON 18+ Vietnam 49 / 50
  46,665
  44
  3
  AE Việt Nam Vietnam 48 / 50
  46,643
  45
  8
  VIET NAM Vietnam 49 / 50
  46,569
  46
  3
  Chjch Chjch FC Vietnam 48 / 50
  46,477
  47
  1
  TUYỆT TÌNH CỐC Vietnam 47 / 50
  46,461
  48
  12
  Vietnam Royale Vietnam 43 / 50
  46,383
  49
  17
  Dark.Storm_ Vietnam 42 / 50
  46,376
  50
  7
  MUSVN Vietnam 48 / 50
  46,365
  51
  1
  hanoi.ck Vietnam 49 / 50
  46,130
  52
  1
  Alcohol Club Vietnam 46 / 50
  46,065
  53
  2
  VN_KING ROYALE Vietnam 47 / 50
  46,047
  54
  4
  Mat Lon Vietnam 50 / 50
  46,005
  55
  8
  [V]erdant Vietnam 44 / 50
  45,965
  56
  5
  Sài Gòn New Vietnam 45 / 50
  45,917
  57
  2
  VietNam Bro Vietnam 50 / 50
  45,898
  58
  2
  HẢI PHÒNG Solo Vietnam 46 / 50
  45,896
  59
  1
  VN TALENTS - 5 Vietnam 50 / 50
  45,890
  60
  6
  Sai Gon Style Vietnam 50 / 50
  45,890
  61
  8
  Ha Noi Pro Vietnam 45 / 50
  45,872
  62
  3
  DEVILS Vietnam 50 / 50
  45,858
  63
  1
  Huế Thương Vietnam 50 / 50
  45,828
  64
  4
  AELegend Vietnam 50 / 50
  45,822
  65
  3
  HA NOI HUNTER Vietnam 47 / 50
  45,811
  66
  VOV Vietnam 43 / 50
  45,810
  67
  10
  Hà Nội Vip Vietnam 50 / 50
  45,750
  68
  1
  SAIGON Vietnam 43 / 50
  45,749
  69
  1
  VietNam Vietnam 49 / 50
  45,727
  70
  1
  DaiViet Vietnam 50 / 50
  45,725
  71
  19
  Hà Nội City 7 Vietnam 46 / 50
  45,720
  72
  2
  Anh Em Việt Nam Vietnam 47 / 50
  45,675
  73
  8
  HẢI PHÒNG NO.1 Vietnam 49 / 50
  45,671
  74
  4
  SAIGON UNITED Vietnam 50 / 50
  45,655
  75
  4
  HỘI ANH EM Vietnam 50 / 50
  45,646
  76
  4
  xe ôm đà nẵng Vietnam 50 / 50
  45,631
  77
  4
  saigon Vietnam 48 / 50
  45,615
  78
  1
  <<< NEPTUNE >>> Vietnam 50 / 50
  45,614
  79
  4
  Viet Nam Family Vietnam 48 / 50
  45,600
  80
  5
  Hanoi Glorier Vietnam 47 / 50
  45,581
  81
  9
  123 Bang Vietnam 48 / 50
  45,572
  82
  7
  FlamingMonsters Vietnam 46 / 50
  45,565
  83
  7
  V.N Family Vietnam 46 / 50
  45,500
  84
  vietnam Vietnam 49 / 50
  45,497
  85
  6
  Clan Bình Dương Vietnam 50 / 50
  45,321
  86
  Thái Nguyên Vietnam 43 / 50
  45,306
  87
  5
  Viet Nam Emotiv Vietnam 48 / 50
  45,301
  88
  Zota Beer Club Vietnam 46 / 50
  45,163
  89
  2
  VN champion Vietnam 49 / 50
  45,161
  90
  4
  nháy Vietnam 49 / 50
  45,145
  91
  2
  Hai Phong No.1 Vietnam 46 / 50
  45,127
  92
  10
  DA NANG CITY Vietnam 45 / 50
  45,117
  93
  2
  hanoi royale Vietnam 45 / 50
  45,083
  94
  2
  VN Tiger Vietnam 49 / 50
  45,057
  95
  4
  BrotherDogBlood Vietnam 48 / 50
  45,052
  96
  6
  hanoi Vietnam 49 / 50
  45,049
  97
  1
  A E Ha Noi War Vietnam 50 / 50
  45,042
  98
  6
  VietNam Vietnam 49 / 50
  45,033
  99
  4
  IVC Vietnam 47 / 50
  45,001
  100
  4
  MADE IN VIETNAM Vietnam 49 / 50
  44,999
  101
  CLOUD 9 Vietnam 50 / 50
  44,989
  102
  9
  viet nam emotiv Vietnam 50 / 50
  44,989
  103
  6
  Hanoi Royale Vietnam 47 / 50
  44,931
  104
  5
  NhaTrang Legend Vietnam 50 / 50
  44,914
  105
  Cafe_HaNoi Vietnam 50 / 50
  44,828
  106
  4
  SAI GON Vietnam 48 / 50
  44,814
  107
  1
  VietNam Vietnam 49 / 50
  44,776
  108
  2
  Lady&Gentleman Vietnam 45 / 50
  44,775
  109
  9
  hà nội Vietnam 43 / 50
  44,769
  110
  4
  Viet #1 Clan Vietnam 47 / 50
  44,751
  111
  1
  hanoi.no1 Vietnam 49 / 50
  44,723
  112
  1
  500AnhEm Vietnam 49 / 50
  44,706
  113
  9
  500 Con Dê Vietnam 46 / 50
  44,700
  114
  3
  HaNoi Pro Vietnam 50 / 50
  44,691
  115
  4
  AnhEm HCM Vietnam 49 / 50
  44,598
  116
  4
  vn Sugar land Vietnam 49 / 50
  44,595
  117
  13
  Royale ViệtNam Vietnam 50 / 50
  44,559
  118
  11
  AE HA NOI Vietnam 49 / 50
  44,558
  119
  6
  Saigon Vietnam 47 / 50
  44,535
  120
  7
  Saigon VN Vietnam 48 / 50
  44,517
  121
  5
  VN Vietnam 50 / 50
  44,513
  122
  5
  hanoi Vietnam 49 / 50
  44,501
  123
  7
  Saigon Vietnam 44 / 50
  44,483
  124
  11
  VN TALENTS - 3 Vietnam 39 / 50
  44,468
  125
  7
  HaNoi AE Vietnam 50 / 50
  44,456
  126
  13
  Anh Em VietNam Vietnam 49 / 50
  44,444
  127
  5
  Hà Nội City 4 Vietnam 49 / 50
  44,434
  128
  7
  VIET MEMBERS Vietnam 50 / 50
  44,424
  129
  5
  sài gòn chợ lớn Vietnam 46 / 50
  44,397
  130
  6
  Hanoi Capital Vietnam 43 / 50
  44,394
  131
  3
  Clash_Royale_VN Vietnam 50 / 50
  44,371
  132
  1
  VIET NAM BRO Vietnam 44 / 50
  44,368
  133
  30
  HANOI DRAGON Vietnam 41 / 50
  44,335
  134
  11
  Hà Nội group Vietnam 42 / 50
  44,326
  135
  5
  viet nam royale Vietnam 46 / 50
  44,323
  136
  21
  Hanoi sao Vietnam 47 / 50
  44,297
  137
  8
  saigon Vietnam 46 / 50
  44,286
  138
  2
  VN Master Vietnam 44 / 50
  44,267
  139
  6
  Việt Nam No.1 Vietnam 49 / 50
  44,262
  140
  3
  1 nhà Vietnam 45 / 50
  44,164
  141
  Hội ăn & Nhậu Vietnam 46 / 50
  44,132
  142
  9
  Việt Nam Vietnam 50 / 50
  44,126
  143
  5
  family vozer Vietnam 50 / 50
  44,115
  144
  7
  VN-Hunter Vietnam 47 / 50
  44,088
  145
  17
  AE HANOI Vietnam 50 / 50
  44,076
  146
  2
  VN TALENTS-7 Vietnam 43 / 50
  44,074
  147
  Viet Air Force Vietnam 47 / 50
  44,009
  148
  43
  Hcm Vietnam 50 / 50
  44,005
  149
  6
  Biên Hòa Vietnam 44 / 50
  44,004
  150
  4
  A-team Vietnam 50 / 50
  43,993
  151
  30
  ACE VNPro Vietnam 50 / 50
  43,985
  152
  1
  Viet Nam Vietnam 49 / 50
  43,975
  153
  1
  Sài Gòn Legend Vietnam 48 / 50
  43,955
  154
  12
  Troll vietnam Vietnam 50 / 50
  43,944
  155
  3
  CR Viet Nam Vietnam 48 / 50
  43,917
  156
  9
  Huy Quang Vietnam 50 / 50
  43,902
  157
  1
  VietnaM-AllStar Vietnam 48 / 50
  43,899
  158
  8
  SAIGON HEADSHOT Vietnam 50 / 50
  43,896
  159
  10
  SaiGon King Vietnam 44 / 50
  43,858
  160
  2
  Vietnam Donated Vietnam 41 / 50
  43,835
  161
  13
  HANOI TEAM 2 Vietnam 43 / 50
  43,829
  162
  3
  Vietnam Talents Vietnam 50 / 50
  43,829
  163
  1
  Chém Gió Vietnam 43 / 50
  43,827
  164
  9
  ☆VIETNAM☆ Vietnam 47 / 50
  43,772
  165
  18
  SaiGon Beer Vietnam 50 / 50
  43,748
  166
  9
  VietNamBro Vietnam 40 / 50
  43,745
  167
  1
  Saigon Special Vietnam 47 / 50
  43,743
  168
  1
  Kim Ma Vietnam 46 / 50
  43,738
  169
  12
  saigon DC Vietnam 46 / 50
  43,723
  170
  9
  V.N Champions Vietnam 50 / 50
  43,717
  171
  14
  chết não :)) Vietnam 47 / 50
  43,714
  172
  10
  Anh Em A+ Vietnam 50 / 50
  43,710
  173
  4
  Vietnamese Vietnam 43 / 50
  43,706
  174
  3
  I LOVE VIETNAM Vietnam 49 / 50
  43,670
  175
  15
  VIET NAM CR Vietnam 50 / 50
  43,643
  176
  2
  VietNam Vietnam 41 / 50
  43,630
  177
  17
  VietNam victory Vietnam 43 / 50
  43,629
  178
  16
  HCM-VietNam Vietnam 49 / 50
  43,611
  179
  5
  VNG GST Vietnam 49 / 50
  43,607
  180
  4
  Sai Gon Battle Vietnam 49 / 50
  43,603
  181
  1
  Ae Việt Nam Vietnam 50 / 50
  43,584
  182
  5
  Saigon Star Vietnam 47 / 50
  43,577
  183
  17
  Da Nang for you Vietnam 44 / 50
  43,570
  184
  12
  VietNamese BEAT Vietnam 47 / 50
  43,562
  185
  12
  ¥HCM°Tân Phú¥ Vietnam 46 / 50
  43,556
  186
  10
  sai gon special Vietnam 47 / 50
  43,553
  187
  1
  Vietnam Vietnam 48 / 50
  43,553
  188
  chị em 69 Vietnam 46 / 50
  43,542
  189
  14
  Red Devils Vietnam 50 / 50
  43,524
  190
  9
  việt nam king Vietnam 42 / 50
  43,520
  191
  2
  DEVILS Vietnam 49 / 50
  43,518
  192
  9
  DRUNK Vietnam 50 / 50
  43,480
  193
  16
  #MLM Vietnam 50 / 50
  43,476
  194
  10
  Bach Khoa HCM Vietnam 50 / 50
  43,462
  195
  3
  ANH HUNG WAR Vietnam 50 / 50
  43,456
  196
  4
  QuangBinh.73 Vietnam 47 / 50
  43,448
  197
  16
  베트남 Vietnam 48 / 50
  43,443
  198
  53
  HANOI BROS Vietnam 44 / 50
  43,441
  199
  6
  Gods Empire Vietnam 49 / 50
  43,438
  200
  10
  Oh Vacation! Vietnam 50 / 50
  43,423
  loading